Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

  • Czy duże przedsiębiorstwa mogą brać udział w Programie Gekon?

  • Czy przedsiębiorstwo będące liderem konsorcjum i składające wniosek w ramach konkursu może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innych projektach?

  • Czy ten sam wnioskodawca może składać więcej niż jeden wniosek w ramach danego konkursu?

  • Czy firma działająca na terenie Polski, ale mająca zagranicznych właścicieli, może udział złożyć wniosek w konkursie?

  • Czy konsorcjum naukowe może składać się z dwóch przedsiębiorstw?

  • Czy instytut badawczy, posiadający niezbędne zaplecze do wdrożenia (fazy W), może być wnioskodawcą jako przedsiębiorca w ramach Programu?

  • Czy wnioskodawcą może być wyłącznie pojedynczy podmiot MŚP czy też może działać w partnerstwie z innym przedsiębiorcą lub jednostką naukową?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    13